افزایش یادگیری در NLP

تعریف صحیح یادگیری در nlp یعنی کسب دانش یا مهارتی که در وجود ما تبدیل به عادت یا عادت‌هایی موثر گردد و باعث رشد شخصیتی ما شود. یعنی بیاموزیم که متفاوت رفتار کنیم، متفاوت فکر کنیم و متفاوت احساس کنیم. بنابراین یادگیری ممکن است الزاما به آموزش یا تحصیل ارتباطی نداشته باشد. با توجه به این تعریف، بسیاری از آموزشهایی که در دوران مدرسه یا دانشگاه دریافت کرده‌ایم و در حال حاضر فراموش کرده‌ایم و یا تأثیر مثبتی بر بهبود روند زندگی ما نداشته‌اند، یادگیری به حساب نمی‌آیند.

یکی از پیش‌فرض‌های NLP این است که هرکس منابع مورد نیاز برای تغییر را در خود دارد. علم nlp به افراد کمک می‌کند تا با دسترسی به منابع موجود درونی خود، بتوانند از آنها بهترین بهره‌برداری را در افزایش کیفیت زندگیشان داشته باشند.

افزایش یادگیری در nlp یعنی توانایی اینکه مهارت‌های فرا گرفته شده را به حافظه بلند و دائمی یا همان ضمیرناخودآگاه خود منتقل نماییم و تنها در این صورت است که می‌توانیم بگوییم ما چیزی را به معنای واقعی یاد گرفته‌ایم.‌
تمرینها، اصول و تکنیکهای nlp دقیقا همین کار را انجام می‌دهند و تمامی آموزشها را به عادت‌هایی مفید و کاربردی برای استفاده در زندگی تبدیل می‌کنند.

در دوره‌های تخصصی nlp همواره تاکید دارم که دانشجویان باید با سیستم صحیح یادگیری آشنا شوند و با انجام تمرینات مختلف، اطلاعات فراگرفته شده را به صورت عاداتی پایدار در زندگی خود در آورند تا به این طریق بتوانند با تغییر در باورها و بینش گذشته، رفتارهای جدیدی را جایگزین رفتارهای نامناسب قبلی خود کنند.

مقالات افزایش یادگیری در NLP