آموزش nlp- آموزش ان ال پی

 

5/5 - (2 امتیاز)

آموزش NLP (ان ال پی)

NLP بر این اعتقاد است که افکار، رفتار، باورها، عادتها و احساسات ما،‌ حاصل برنامه ریزیهای قبلی انجام گرفته در ذهن می‌باشد. یعنی هر کدام از ما براساس یادگیری‌های قبلی و با روشهای مخصوص خود به دنیا نگاه می‌کنیم، تصمیم می‌گیریم و به سمت خواسته‌هایمان حرکت می‌کنیم.

حال آنکه ممکن است بسیاری از این برنامه‌ها به صورت نامناسبی در ذهن ما شکل گرفته باشند و از طرفی هم نیازمند یادگیری مهارتهای جدید برای مواجه شدن با بحرانها و چالشهای پیش رو و یا حتی کسب موفقیتهای بیشتر باشیم.

آموزش nlp شامل یادگیری اصول، مهارتها و تکنیکهای nlp می باشد که این مهارتها در نهایت باعث اصلاح الگوهای غلط ذهنی و همچنین ساخت الگوهای جدید و کاربردی متناسب با نیازهای حال حاضر ما می‌شوند. ضمن اینکه ان ال پی به ما یاد می‌دهد که چگونه مهارتهای فرا گرفته شده را تبدیل به عادتهایی دائمی در زندگی خود سازیم تا در نهایت با مدیریت افکار،‌ رفتار و احساسات،‌ قادر به کنترل صحیح زندگی خود باشیم.

مقالات آموزش nlp