بایگانی برچسب: معیارها در NLP

سلسله مراتب معیارها در NLP

سلسله مراتب معیارها در nlp

موارد بسیار زیادی در زندگی برای ما مهم هستند. ان ال پی بر این نکته تأکید می‌کند که یکی از کارهای مفیدی که ما باید انجام دهیم، پی بردن به اهمیت نسبی معیارهای خویش است. از آن جایی که معیار یک موضوع در ارتباط با مضمون آن می‌باشد، معیارهایی که مثلا برای کار خود در […]