بایگانی برچسب: عزت نفس چيست

عزت نفس چیست؟- آکادمیک NLP

What is self esteem

ناتانیل براندن می‌گوید: همانطور که در دنیای بیرون در مورد شهرت و اعتبار دیگران حرف می‌زنیم، می‌توان تصور کرد هر کس در خلوت، برای خود میزانی از شهرت و اعتبار قائل است. عزت‌نفس به این مساله اشاره می‌کند که من در درون، خود را با چه عنوانی می‌شناسم؟ تعاریف عزت‌نفس در زیر به برخی از […]