بایگانی برچسب: تکنیک کلمه جادویی در NLP

9 تکنیک کلمه جادویی در NLP

تکنیک کلمه جادویی در NLP

یک نام یا کلمه میتواند در فرد بدون اینکه حتی در آن موقعیت یا وضعیت قرار گیرد، ترس ایجاد کند. کلماتی مانند مدرسه، امتحان، جنگ، کنکور و … از این دست کلمات هستند. تکنیک کلمه جادویی در NLP، روشی است که از آن برایو یا برای ایجاد انرژی مثبت در افراد استفاده می‌شود. تحقیقات نشان […]