بایگانی برچسب: افکار منفی

3 تمرین مقابله با گفتگوهای درونی منفی

مقابله با گفتگوهای درونی منفی- آکادمیک nlp

چرا گفتگوهای درونی منفی شکل می‌گیرند؟ گفتگوهای درونی منفی یکی از مسائل شایع در میان بسیاری از انسانها می‌باشد و دلیل اصلی این موضوع انتظاراتی است که ما از خود یا دیگران داریم که در صورت برآورده نشدن آن انتظار به سرزنش خود یا آنها می‌پردازیم و اینجاست که گفتگوی درونی منفی شکل می‌گیرد. مانند […]