بایگانی برچسب: آکادمیک NLP

7 نکته مهم برای تمرین ذهنی صحیح در NLP

تمرین ذهنی صحیح در NLP- آکادمیک NLP

تمرین ذهنی، ابزاری قدرتمند برای رشد شخصیتی و دستیابی به اهداف می باشد. هنگامی که تمرین ذهنی انجام می دهید، از مسیرهای عصبی که در هنگام انجام آن مهارت در دنیای واقعی مورد استفاده قرار می گیرند، استفاده می کنید.   ۱. از هدف خود شروع کنید تصور کنید که رسیدن به هدف چگونه خواهد […]

هویت در NLP

هویت در NLP

هویت در nlp به چه معناست؟ هویت به شما می‌گوید که چه کسی هستید. ممکن است خود را با باورها، ارزشها، توانایی‌ها و رفتارهایتان به دیگران بشناسانید و با این حال متوجه شوید که چیزی فراتر از این موارد هستید. NLP بر این فرض پایبند است که هویت شما از رفتارهایتان جداست و توصیه می‌کند […]