بایگانی برچسب: پیش فرض های NLP

زندگی کردن با پیشفرض های nlp

زندگی کردن با پیش فرض های nlp

یکی از موثرترین کاربردهای nlp ، نگرش و عمل کردن به باورهایی است که در پیشفرض های nlp نهفته اند. باورها و پیش‌فرض‌ها هیچ معنایی ندارند مگر اینکه از آنها برای هدایت زندگی خود استفاده کنید. شما ارزش آنها را نخواهید فهمید، مگر اینکه زندگی کردن با پیشفرض های nlp را تجربه کنید. در این […]

پیش فرض های NLP

NLP defaults

NLP تاکید دارد که انسان از مجموعه‌ای از الگوهای فکری و رفتاری تشکیل شده است و این الگوها از باورها یا همان پیش‌فرضها تبعیت می‌کنند. این باورها در ضمیرناخودآگاه فرد جای می‌گیرند و در نتیجه او براساس آنها فکر می‌کند، تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند.   پیش فرض‌های NLP چگونه شکل گرفته‌اند؟ پیش‌فرضهای ان ال […]