بایگانی برچسب: هویت چیست

هویت در NLP

هویت در NLP

هویت در nlp به چه معناست؟ هویت به شما می‌گوید که چه کسی هستید. ممکن است خود را با باورها، ارزشها، توانایی‌ها و رفتارهایتان به دیگران بشناسانید و با این حال متوجه شوید که چیزی فراتر از این موارد هستید. NLP بر این فرض پایبند است که هویت شما از رفتارهایتان جداست و توصیه می‌کند […]