بایگانی برچسب: هویت در NLP

هویت در NLP

هویت در NLP

هویت در nlp به چه معناست؟ هویت به شما می‌گوید که چه کسی هستید. ممکن است خود را با باورها، ارزشها، توانایی‌ها و رفتارهایتان به دیگران بشناسانید و با این حال متوجه شوید که چیزی فراتر از این موارد هستید. NLP بر این فرض پایبند است که هویت شما از رفتارهایتان جداست و توصیه می‌کند […]