بایگانی برچسب: هرم رابرت دیلتز

هرم دیلتز در nlp

هرم دیلتز در nlp- آکادمیک nlp

یکی از مدلهای NLP که در فرایند یادگیری و تغییر نقش بسیار موثری را ایفا می‌کند، توسط رابرت دیلتز و با اقتباس از آثار گری گوری بیتسون طراحی شده است. این مدل، “سطوح عصب شناختی” نام دارد و به هرم دیلتز در NLP نیز معروف است. این هرم به شکل وسیعی در تفکر NLP مورد […]