بایگانی برچسب: مدیریت شرایط سخت

1 تمرین 5 مرحله ای برای مدیریت شرایط سخت

1 تمرین 5 مرحله ای برای مدیریت شرایط سخت- academicnlp

شکسپیر می گوید: ” هیچ چیز خوب یا بدی وجود ندارد، بلکه مردم آنها را خوب یا بد می سازند”. شما می توانید مغز خود را آموزش دهید. در هر سنی که باشید، مغز شما می تواند روشهای جدیدی را برای فکر کردن پرورش دهد. دانش NLP با ابزارهای قدرتمند خود، این روشها را در […]