بایگانی برچسب: قدرت گذشت و بخشش

چگونه دیگران را ببخشیم؟

چگونه دیگران را ببخشیم؟- آکادمیک NLP

ریشه احساسات منفی که باعث می‌شود کسی متوسل به سرزنش دیگران و گرفتار خشم و رنجش گردد، بترسد و دچار تردید، غبطه و حسادت شود، ناتوانی در بخشودن دیگران است که به شیوه‌های مختلف به ما آسیب می‌رساند.   NLP و برنامه‌ریزی ضمیر ناخودآگاه در رابطه با رنجش ها وقتی کودک هستیم و بزرگ می‌شویم، […]