بایگانی برچسب: عوامل موثر بر عزت نفس

NLP و 4 عامل موثر بر عزت ‌نفس

NLP and 4 factors affecting self esteem

عزت‌نفس پدیده‌ای است که اغلب به صورت پنهان عمل می‌کند و چنانچه عوامل موثر بر عزت‌نفس مورد توجه قرار نگیرند، رفته رفته احساس ارزشمندی و دوست داشتن خود را از دست خواهیم داد. در این شرایط بدون آنکه شاید از کاهش عزت نفس آگاه باشیم، دچار افکار و احساساتی منفی مانند ترس،‌ دلشوره،‌ عدم قدرت […]