بایگانی برچسب: عوامل موثر بر ارتباطات غیر کلامی

عوامل موثر بر دوام ارتباطات

عوامل موثر بر دوام ارتباطات

چسب‌های رابطه یعنی عواملی که باعث دوام ارتباطات میشوند و روابط ما را با عزیزانمان محکم‌تر می‌کنند.   مهمترین دلیلی که باعث میشود ارتباطات ما آروم آروم بدون اینکه متوجه شویم خراب شود اینست که ما احساس میکنیم که هم من و هم طرف مقابلم انسان هستیم و حتما باید حرف یکدیگر را بفهمیم، حتما […]