بایگانی برچسب: عزت نفس در عشق

نقش عزت‌نفس در عشق

نقش عزت‌نفس در عشق

نقش عزت‌نفس در عشق و  ایجاد روابط صمیمانه بسیار پراهمیت است و میتواند بر سر سعادت عاشقانه مانعی بزرگ ایجاد کند، کسی که خود را شایسته عشق نداند، ‌دچار ترس و دل‌نگرانی می‌شود. اگر از احساس ارزشمندی برخوردار باشیم و خود را موجودی دوست‌داشتنی بدانیم، از ظرفیتی برخوردار می‌شویم که دیگران را دوست بداریم. در […]