بایگانی برچسب: زندگی با پیش فرض های NLP

زندگی کردن با پیشفرض های nlp

زندگی کردن با پیش فرض های nlp

یکی از موثرترین کاربردهای nlp ، نگرش و عمل کردن به باورهایی است که در پیشفرض های nlp نهفته اند. باورها و پیش‌فرض‌ها هیچ معنایی ندارند مگر اینکه از آنها برای هدایت زندگی خود استفاده کنید. شما ارزش آنها را نخواهید فهمید، مگر اینکه زندگی کردن با پیشفرض های nlp را تجربه کنید. در این […]