بایگانی برچسب: راه های تقویت احساسات

تکنیک NLP | احساسات خوب را تقویت کنید

تکنیک NLP | احساسات خوب را تقویت کنید

گاهی اوقات اتفاقات خوبی رخ می‌دهند که ما نمی‌توانیم تمام احساسات مثبت را در خودمان ثبت کنیم و شاید اگر عکسی ببینیم آن اتفاق یادمان بیاید. در واقع این حس‌های شماست که به تجربیات معنی می‌دهند، خواه این تجربیات خوب یا بد باشند.  می‌توانید از همین حس‌ها استفاده کنید و مواقعی که احساس می‌کنید دچار […]