بایگانی برچسب: دانلود سطل شما چقدر پر است

راز مرگ زندانیان امریکایی

راز مرگ زندانیان آمریکایی

به دنبال جنگ کره، سرگرد (دکتر) ویلیام ای. مِیر که بعدا ریاست بخش روان‌پزشکی ارتش امریکا را به عهده گرفت، در بررسی مسایل جنگ، هزار زندانی امریکایی را که در اردوگاه کره شمالی در بازداشت به سر می‌بردند مورد مطالعه قرار داد. او بویژه به بررسی یکی از شدیدترین و موثرترین موارد روان‌شناسی ثبت شده […]