بایگانی برچسب: خودشناسی

چگونه خود را بهتر بشناسیم؟

شناسایی بهتر خود

  بررسی های دانش برنامه ریزی عصبی زبانی(nlp) نشان می‌دهد که سه ویژگی ممتاز در میان تمامی افراد و رهبران موفق دنیا وجود دارد. آنها دارای بینش و بصیرت هستند، خود را می شناسند و نسبت به باورها و مواضعی که اتخاذ می کنند آگاهند.   شناسایی بهتر خود چه کمکی به ما می کند؟ […]