بایگانی برچسب: خصوصیات افراد با عزت نفس پایین

14 ویژگی افراد با عزت نفس پایین در NLP

خصوصیات افراد با عزت نفس پایین - آکادمیک nlp

تحقیقات و مطالعات فراوانی که علم برنامه ریزی عصبی زبانی (NLP) بر روی افراد مختلف انجام داد، ابعاد متفاوتی از خصوصیات افراد با عزت نفس پایین را آشکار ساخت.    چرا باید نشانه‌های افراد با عزت‌نفس پایین را بدانیم؟ از آنجاییکه عزت‌نفس پدیده‌ای درونی می‌باشد و بی توجهی به آن می‌تواند بر سطوح مختلف زندگی […]