بایگانی برچسب: تیزحسی در NLP

تیزحسی در NLP چیست؟

تیزحسی در NLP چیست- آکادمیک nlp

تیزحسی در NLP به معنای توانایی مشاهده، دقت و تشخیص علائم بیرونی از حالتهای درونی فرد می باشد. از تیزحسی در NLP برای آموزش ذهن به منظور مشاهده و شنیدن دقیق ارتباطات غیرکلامی شامل حرکات بدن و کیفیت های صدا استفاده می شود. هنگام برقراری ارتباط، هر کس به صورت ناخودآگاه علائمی از خود نشان […]