بایگانی برچسب: تکنیک مقابله با شکست بهترین راه

چگونه با ترس از شکست مقابله کنیم؟

چگونه با ترس از شکست مقابله کنیم- آکادمیک nlp

ترس از شکست ترس از شکست، مشکلی متداول است که منجر به نارضایتی از زندگی و محدودیت آرزوها می شود. ترس از شکست موجب می شود که افراد در تغییر دادن وضعیت خود احساس عجز و ناتوانی کنند، این موضوع می تواند منجر به خشم و افسردگی درونی گردد و تاثیری منفی بر روابط و […]