بایگانی برچسب: تمرین ذهنی صحیح با NLP

7 نکته مهم برای تمرین ذهنی صحیح در NLP

تمرین ذهنی صحیح در NLP- آکادمیک NLP

تمرین ذهنی، ابزاری قدرتمند برای رشد شخصیتی و دستیابی به اهداف می باشد. هنگامی که تمرین ذهنی انجام می دهید، از مسیرهای عصبی که در هنگام انجام آن مهارت در دنیای واقعی مورد استفاده قرار می گیرند، استفاده می کنید.   ۱. از هدف خود شروع کنید تصور کنید که رسیدن به هدف چگونه خواهد […]