بایگانی برچسب: تقویت عزت نفس

عزت نفس چگونه شکل می‌گیرد؟

How does self esteem develop

دریافت اطلاعات از حواس پنجگانه براساس آموزه‌های NLP همه ما از دوران کودکی اطلاعات مختلفی را از طریق حواس پنجگانه (دیداری، شنیداری، لامسه‌ای، چشایی و بویایی) دریافت می‌کنیم. این اطلاعات در ضمیرناخودآگاه ما تجزیه و تحلیل نمی‌شوند، بلکه ذهن ناهوشیار براساس میزان تکرار و مقایساتی که انجام می‌دهد، آنها را باور و تبدیل به الگوهای […]