بایگانی برچسب: تقویت عزت نفس

عزت نفس چگونه شکل می‌گیرد؟

دریافت اطلاعات از حواس پنجگانه براساس آموزه‌های NLP همه ما از دوران کودکی اطلاعات مختلفی را از طریق حواس پنجگانه (دیداری، شنیداری، لامسه‌ای، چشایی و بویایی) دریافت می‌کنیم. این اطلاعات در ضمیرناخودآگاه ما تجزیه و تحلیل نمی‌شوند، بلکه ذهن ناهوشیار براساس میزان تکرار و مقایساتی که انجام می‌دهد، آنها را باور و تبدیل به الگوهای […]