بایگانی برچسب: اهمال کاری

NLP و باورهای غلط در رابطه با اهمال کاری

باورهای غلط در رابطه با اهمال‌کاری

اهمال‌کاری چیست؟ اهمال‌کاری به معنای به تعویق انداختن کارهایی است که می‌دانیم باید آن‌ها را انجام دهیم و برای ما مهم هستند، اما اقدام برای آنها را به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌کنیم. زمانی که به تنبلی و اهمال کاری می‌پردازیم، در واقع در حال جابجایی میان اولویت‌های خود هستیم و یک کار بی‌ارزش را جایگزین […]