بایگانی برچسب: انگیزه

غلبه بر باورهای غلط در مسیر انگیزه

باورهای غلط در مسیر انگیزه

انگیزه یعنی چی؟ انگیزه یعنی هر چیزی که کمک کند در مسیر خواسته‌هامون قدرتمندانه و سرسختانه حرکت کنیم و هر جا هم لازم شد شدت انرژیمون را افزایش دهیم. در این مقاله میخواهیم 4 مورد از باورهای غلط در مسیر انگیزه، که در طول زمان تکرار شده و الان مانع ما هستند را با هم […]

سمینار مجازی انگیزه

  🌸دنیا پر از افرادی است که منتظرند کسی از راه برسد و به آن‌ها انگیزه دهد تا به فردی تبدیل شوند که آرزو دارند. مسئله این است که هیچ نجات‌دهنده‌ای نیست! این افراد منتظر رسیدن اتوبوس ایستاده‌اند، اما در خیابانی که هیچ اتوبوسی از آن نمی‌گذرد… در نتیجه، اگر این اشخاص مسئولیت زندگی خود […]