بایگانی دسته‌ی: سمینارهای مجازی

سمینار مجازی انگیزه

  🌸دنیا پر از افرادی است که منتظرند کسی از راه برسد و به آن‌ها انگیزه دهد تا به فردی تبدیل شوند که آرزو دارند. مسئله این است که هیچ نجات‌دهنده‌ای نیست! این افراد منتظر رسیدن اتوبوس ایستاده‌اند، اما در خیابانی که هیچ اتوبوسی از آن نمی‌گذرد… در نتیجه، اگر این اشخاص مسئولیت زندگی خود […]

سمینار تقویت عزت‌نفس و خودباوری

سمینار تقویت عزت‌نفس و خودباوری

حال خوب😊 🌸اگر خودمان را دوست داشته باشيم و به خود احترام بگذاريم ، ناخودآگاه احساس می کنيم ارزش رسيدن به هر آنچه را که می خواهيم ، داريم. اين بينش را داريم که به ضعف ها و قوت های خود اعتراف کنيم. می دانيم که در اوج کمال ، نقص هايی نيز داريم. می […]