بایگانی برچسب: ارزش های مهم زندگی

۴ پرسش شناسایی ارزشهای مهم زندگی

شناسایی ارزش های مهم زندگی- مهارتهای nlp

ارزشهای مهم زندگی اگر بدانید یک هفته دیگر دنیا به آخر می‌رسد، چه می‌کنید؟ پاسخ این سوال، کلید شناسایی ارزش‌های مهم، یعنی مسائلی که برای شما در جهان از همه چیز مهم‌تر هستند، می‌باشد. پل مکنا، یکی از افراد صاحب نظر در NLP می‌گوید: من با افراد مختلفی کار کرده‌ام که روزهای پایانی عمرشان را […]