بایگانی برچسب: ارتباط میان اکولوژی و هدف

اکولوژی چیست؟

اکولوژی چیست- academicnlp

اکولوژی چیست؟ اکولوژی، علاقه مندی به سیستم جهانی است. بررسی اکولوژی یعنی توجه به ارتباط میان تغییر در حال انجام و سیستم جهانی. در واقع شما بررسی می کنید چیزی که به نظر یک تغییر مناسب است، موجب ایجاد مشکلات در قسمت های دیگر نشود. بسیاری از تغییرات فردی و سازمانی به شکست می انجامد، […]