بایگانی برچسب: آنتونی رابینز

تمرین پنج مرحله ای nlp برای رفع تنبلی و اهمالکاری

 قانون رنج و لذت در رفع تنبلی و اهمالکاری

ترازوی ذهن ضمیر ناخودآگاه شما دارای ترازویی بسیار دقیق است. هنگام شروع هر کار، ناراحتی و خوشی حاصل از انجام آن کار با این ترازو سنجیده می‌شود. اگر ناراحتی سنگین‌تر باشد، تمایلی برای شروع آن کار نخواهید داشت. پس اگر می‌خواهید کاری را شروع کنید و نمی‌توانید، به این دلیل است که که کفه رنج […]