بایگانی برچسب: نقش ضمیر ناخودآگاه در موفقیت

کشف بزرگ NLP

کشف بزرگ nlp- آکادمیک nlp

چرا به NLP، علم تغییرات سریع فردی گفته می شود؟ پاسخ این سوال اینست: زیرا NLP بر روی ضمیرناخودآگاه قدرتمند افراد که ۹۷% از رفتارهای آنها را شکل می دهد، تاثیر می گذارد. یعنی NLP مستقیما به سراغ منبع اصلی برنامه ریزی های قبلی می رود و در صورت لزوم آنها را با برنامه های […]