بایگانی برچسب: موفقیت

4 قانون NLP برای دستیابی به موفقیت

4 قانون NLP برای دستیابی به موفقیت- آکادمیک nlp

با پیدایش NLP، چهار قانون زیر به عنوان اصول دستیابی به موفقیت در هر زمینه از زندگی بنا نهاده شد:   ۱- بدانید چه می‌خواهید NLP بر نتیجه متمرکز است. همواره موفقیت، با داشتن هدف نهایی در ذهن آغاز می‌شود. اگر ندانید چه می‌خواهید، مانند قایقرانی بدون پارو هستید که نمی‌تواند مقصد نهایی‌اش را انتخاب […]