بایگانی برچسب: خستگی مفرط

7 روش برای رهایی از خستگی مفرط

Getting rid of extreme fatigue with NLP

تنش مزمن به این معناست که ذهن و جسم در حالت آماده باش دائم قرار دارند و این فشار در نهایت ما را ضعیف خواهد کرد. رهایی از خستگی مفرط باعث می‌شود تا در هنگام آماده شدن برای امتحانات مهم، کشمکش یا نارضایتی‌های درازمدت در زندگی زناشویی، از دست دادن فردی عزیز و یا رویارویی […]