بایگانی برچسب: حکایت دولت و فرزانگی

حکایت دولت و فرزانگی

حکایت دولت و فرزانگی

هر عصر و زمانه‌ای داستانهای خاص خودش رو میطلبه، داستان‌هایی که حقیقتی سودمند رو برای ما روشن میکنه. کتاب حکایت دولت و فرزانگی هم از همین داستانهاست، این کتاب داستانی قوی و بکر داره و یکی از سودمندترین حقیقت‌ها رو روشن و آشکار میکنه، ” این حقیقت رو که توانگری و وفور نعمت و یک […]