بایگانی برچسب: توسعه فردی

7 تمرین برای بهبود توجه

7 تمرین برای بهبود توجه

قبل از انجام دادن تمرینات زیر، حتما مقاله ۱۳ روش بهبود توجه را بخوانید.   تمرین یک: دستورالعمل به هر یک از کلمات زیر نگاه کنید و دو کلمه هم معنی یا مترادف دیگر برای آنها بنویسید. طبق جدول بالا برای خود جدولی را بکشید. یک کلمه را در نظر بگیرید، سپس دو واژه هم […]