بایگانی برچسب: تعریف تحریف شناختی

اهمیت و محدودیت‌های زبان در nlp

اهمیت و محدودیت‌های زبان

ما به طور مستمر از طریق زبان با دیگران ارتباط برقرار می‌کنیم. بخشی از این ارتباط از طریق کلام صورت می‌گیرد. ما از طریق کلمات، منظور خود را به دیگران انتقال می‌دهیم. همچنین آنچه را که در درون ذهن‌مان می‌گذرد، به دیگران انتقال می‌دهیم. همچنین آنچه را که در درون ذهن‌مان می‌گذرد از طریق کلمات […]