بایگانی برچسب: برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه صوتی

ضمیر ناخودآگاه چگونه ما را برنامه‌ریزی میکند؟

ضمیر ناخودآگاه چگونه ما را برنامه ریزی میکند- آکادمیک nlp

دریافت اطلاعات از طریق حواس پنجگانه: در هر ثانیه هزاران هزار اطلاعات توسط محیط و از طریق حواس پنجگانه وارد ضمیر ناخودآگاه می شود و ناخودآگاه تمامی این اطلاعات را بدون هیچ گونه استدلال و تجزیه و تحلیلی می پذیرد (ضمیر ناخودآگاه تابع منطق و استدلال نمی باشد). همین حالا که در حال خواندن این […]