بایگانی برچسب: استعاره در NLP

استعاره در NLP

استعاره در nlp- آکادمیک nlp

استعاره در nlp چیست؟ “واقعیت کلیشه‌ای است که ما از طریق استعاره از آن می‌گریزیم” والاس استیونز والاس استیونز از استعاره برای توصیف استعاره استفاده می‌کرد. ما هیچگاه نمی‌توانیم دنیا را مستقیما توصیف کنیم، بنابراین به تعبیری تمام زبان استعاره است زیرا به چیزی فراتر از خودش اشاره می‌کند. با این حال، برخی استعاره‌ها بیشتر […]