بایگانی برچسب: ارتباط میان باورها و اهداف

ارتباط میان باورها و اهداف در NLP

ارتباط میان باورها و اهداف در NLP- آکادمیک nlp

باورها در NLP قوانینی هستند که ما با آنها زندگی می کنیم. اصولی که مدل های ذهنی ما را شکل می دهند و از دریچه همین باورها به دنیا نگاه می کنیم. در بسیاری از مواقع باورهایمان را با واقعیت ها اشتباه می گیریم. در رابطه با خود یا دیگران و یا تواناییهایمان باورهایی داریم […]