بایگانی برچسب: ارتباط موثر با همسر

ارتباط موثر با همسر (چگونه می‌توانیم محبوب قلب همسر خود باشیم؟)

ارتباط موثر با همسر

– دوسش دارم آقای قاضی، حتی یک لحظه هم نمیتونم بدون این نفس بکشم! – باز گفت این… آقای قاضی دروغ میگه، دروغ میگه دوسم داره، اگه دوسم داره چرا یبار اسممو نمیگه؟ – همش میگه این یا اون… بابا من انسانم، میز که نیستم. – قاضی: پسرم/دخترم…. ایشون درست میگه، شما اصول اولیه ارتباط […]