بایگانی برچسب: اختیار زندگی خود

به دست گرفتن اختیار زندگیتان

به دست گرفتن اختیار زندگیتان

خاطرات می‌توانند هدیه‌ای ارزشمند یا بلایی وحشتناک باشند. خاطرات می‌توانند شما را به نرمی نوازش کنند یا با سیم‌های خاردار دست و پایتان را ببندند. آنها می‌توانند شما را به سوی هدف‌ها و آرزوهایتان حرکت دهند یا در گذشته زندانی‌تان کنند. با کمک NLP و درک چگونه برنامه‌ریزی کردن ذهن، دیگر گذشته‌ی شما اثری منفی […]