بایگانی برچسب: اثر موسیقی بر انسان

تکنیک NLP برای استفاده از موسیقی

تکنیک NLP برای استفاده از موسیقی

یونانیان باستان از این نکته آگاهی داشتند، روان‌شناسان نیز آن را کار می‌برند و دانش مدرن نیز به درستی آن را تصدیق می‌کند که موسیقی روی ذهن و بدن تاثیر می‌گذارد. موسیقی روی امواج مغزی ما اثر می‌گذارد. وقتی فردی در حالت آرامش و استراحت قرار دارد، امواج مغزی‌اش در حالتی آرام قرار دارند.   […]