بایگانی برچسب: آرامش

7 روش برای رهایی از خستگی مفرط

تنش مزمن به این معناست که ذهن و جسم در حالت آماده باش دائم قرار دارند و این فشار در نهایت ما را ضعیف خواهد کرد. رهایی از خستگی مفرط باعث می‌شود تا در هنگام آماده شدن برای امتحانات مهم، کشمکش یا نارضایتی‌های درازمدت در زندگی زناشویی، از دست دادن فردی عزیز و یا رویارویی […]