تکنیک افزایش اعتمادبه نفس

رایگان

مدرس: مهدی عرب زاده، مدرس NLP
نوع آموزش‌: فیلم MP4 دانلودی
زمان آموزش: 34 دقیقه
سرمایه‌گذاری: کاملا رایگان

تکنیک افزایش اعتمادبه نفس

رایگان