ارتباط با خود برتر با تکنیک NLP

رایگان

مدرس: مهدی عرب زاده، ترینر NLP و شخصیت‌شناسی
نوع آموزش‌: فیلم MP4 دانلودی
زمان آموزش: 31 دقیقه
سرمایه‌گذاری: کاملا رایگان

ارتباط با خود برتر با تکنیک NLP
ارتباط با خود برتر با تکنیک NLP

رایگان