بایگانی برچسب: انگیزه زندگی

غلبه بر باورهای غلط در مسیر انگیزه

باورهای غلط در مسیر انگیزه

انگیزه یعنی چی؟ انگیزه یعنی هر چیزی که کمک کند در مسیر خواسته‌هامون قدرتمندانه و سرسختانه حرکت کنیم و هر جا هم لازم شد شدت انرژیمون را افزایش دهیم. در این مقاله میخواهیم ۴ مورد از باورهای غلط در مسیر انگیزه، که در طول زمان تکرار شده و الان مانع ما هستند را با هم […]