محصول آموزشی شناخت افکار مسموم

0تومان

مدرس: مهدی عرب زاده، مدرس NLP
نوع آموزش‌: فایل‌های صوتی دانلودی
زمان آموزش: 104دقیقه (در قالب 9 فایل صوتی)
سرمایه‌گذاری: کاملا رایگان

محصول آموزشی شناخت افکار مسموم
محصول آموزشی شناخت افکار مسموم

0تومان