سمینارهای مجازی

سالهاست که خانواده آکادمیک NLP برای افزایش آگاهی جمعی اقدام به تولید و برگزاری سمینارهای مجازی و آنلاین و تولید وویس‌های آموزشی بسیاری در پلتفرم‌های متفاوتی کرده است. این‌بار میخواهیم آنها را در وبسایت رسمی آکادمیک‌NLP با شما به اشتراک بگذاریم. 
همراهی شما باعث افتخار ماست. 

سمینار تقویت عزت‌نفس و خودباوری

اگر خودمان را دوست داشته باشیم و به خود احترام بگذاریم ، ناخودآگاه احساس می کنیم ارزش رسیدن به هر آنچه را که می خواهیم ، داریم. این بینش را داریم که به ضعف ها و قوت های خود اعتراف کنیم. می دانیم که در اوج کمال ، نقص هایی نیز داریم. می پذیریم که ممکن است گاهی اشتباه کنیم یا از کوره در برویم.

گوش دادن به فايل‌هاي سمينار
سمینار مجازی انگیزه

ذهنیتت را از
“من شکسته و بدرد نخورم”.
به “من ترقی می‌کنم و بهبود پیدا می‌کنم”.
تغییر بده و نظاره‌گر باش که با چه سرعتی زندگیت به سوی بهتر شدن تغییر می‌کند.

گوش دادن به فايل‌هاي سمينار