در این بخش تمام کلماتی که در NLP با حرف W شروع میشود، برای شما تفکیک شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه NLP است. که به تفکیک تمام کلمات برای دسترسی راحت‌تر شما بروز‌رسانی خواهد شد.

سپاس از همراهی شما

well-formedness conditions

شرایط خوش ساخت بودن

 مجموعه ای از شرایط برای بیان و فکر کردن درباره یک هدف که آن را قابل دستیابی و قابل اثبات می سازد.